FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuka työpaikallanne tavallisesti päättää seuraavista asioista? (Mikäli asiasta päätetään usealla eri tasolla, merkitkää ”alin” taso eli pienin numero)

Oman työnne päivittäinen suunnittelu

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Päätän itse 1 331
Tiimi tai ryhmä päättää 2 85
Työnjohto, keskijohto päättää 3 64
Ylin johto tai joku muu päättää 4 5
Ei osaa sanoa 9 4
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.53
keskihajonta 1.016

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.