FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuka työpaikallanne tavallisesti päättää seuraavista asioista? (Mikäli asiasta päätetään usealla eri tasolla, merkitkää ”alin” taso eli pienin numero)

Oman työnne viikottainen suunnittelu

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Päätän itse 1 257
Tiimi tai ryhmä päättää 2 92
Työnjohto, keskijohto päättää 3 113
Ylin johto tai joku muu päättää 4 8
Ei osaa sanoa 9 7
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 477
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.83
keskihajonta 1.240

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.