FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuka työpaikallanne tavallisesti päättää seuraavista asioista? (Mikäli asiasta päätetään usealla eri tasolla, merkitkää ”alin” taso eli pienin numero)

Työnne tulosten seuranta ja arviointi

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Päätän itse 1 68
Tiimi tai ryhmä päättää 2 50
Työnjohto, keskijohto päättää 3 196
Ylin johto tai joku muu päättää 4 98
Ei osaa sanoa 9 55
SYSMISS 26
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 467
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.52
keskihajonta 2.209

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.