FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä seuraavat työhön liittyvät asia ovat Teille henkilökohtaisesti? (Rengastakaa kussakin kohdassa se vastausvaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette samaa tai eri mieltä)

Työn helppous ja yksinkertaisuus

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 18
Melko tärkeä 2 51
Ei kovin tärkeä 3 188
Ei lainkaan tärkeä 4 223
En osaa sanoa 9 5
SYSMISS 8
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 485
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.34
keskihajonta .985

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.