FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletteko tehneet viimeisen kahden kuukauden aikana… Ylityöllä tarkoitetaan työnantajan määräämää, normaalin työajan ylittävää työtä. (Rengastakaa kussakin kohdassa oikea vaihtoehto)

Rahana korvattua ylitöitä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 106
Ei 2 349
SYSMISS 38
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 455
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.77
keskihajonta .423

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.