FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletteko tehneet viimeisen kahden kuukauden aikana… Ylityöllä tarkoitetaan työnantajan määräämää, normaalin työajan ylittävää työtä. (Rengastakaa kussakin kohdassa oikea vaihtoehto)

Vapaana korvattuja ylitöitä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 97
Ei 2 337
SYSMISS 59
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 434
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.78
keskihajonta .417

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.