FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletteko tehneet viimeisen kahden kuukauden aikana… Ylityöllä tarkoitetaan työnantajan määräämää, normaalin työajan ylittävää työtä. (Rengastakaa kussakin kohdassa oikea vaihtoehto)

Ylitöitä, joista ei saa minkäänlaista korvausta?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 66
Ei 2 351
SYSMISS 76
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 417
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.84
keskihajonta .365

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.