FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletteko tehneet viimeisen kahden kuukauden aikana toimenkuvaanne liittyviä töitä ilman työnantajan määräystä… (merkitkää 0, mikäli ette ole tehneet)

Viikonloppuisin

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 58
maksimi 20.0
minimi .5
keskiarvo 3.422
keskihajonta 3.8375

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.