FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten tärkeitä seuraavat syyt ovat ajatellen tekemienne työtuntien määrää? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Työtehtävät vaativat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 202
Melko tärkeä 2 202
Ei kovin tärkeä 3 29
Ei lainkaan tärkeä 4 10
Ei osaa sanoa 9 17
SYSMISS 33
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 460
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.93
keskihajonta 1.549

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.