FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten tärkeitä seuraavat syyt ovat ajatellen tekemienne työtuntien määrää? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Työnantaja määrää

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 68
Melko tärkeä 2 145
Ei kovin tärkeä 3 127
Ei lainkaan tärkeä 4 79
Ei osaa sanoa 9 40
SYSMISS 34
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 459
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.08
keskihajonta 2.054

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.