FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten tärkeitä seuraavat syyt ovat ajatellen tekemienne työtuntien määrää? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Oma innostus ja sitoutuminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 126
Melko tärkeä 2 219
Ei kovin tärkeä 3 68
Ei lainkaan tärkeä 4 28
Ei osaa sanoa 9 23
SYSMISS 29
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 464
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.34
keskihajonta 1.726

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.