FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Arvioikaa säästössänne olevien tuntien ja vapaiden määrä. (Merkitkää luvun eteen ”–” mikäli olette ”velkaa” työaikapankkiinne)

Velkaa pankkiin

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 53
maksimi 40.0
minimi .0
keskiarvo 5.836
keskihajonta 9.5975

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.