FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millä aikavälillä säästämänne tai etukäteen käyttämänne tuntien tulee tasoittua nollaan (ns. tasoittumisjakso)? (Rengastakaa oikea vaihtoehto ja täydentäkää tiedot riveille)

Tasoittumisjakson pituus

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Vuotta/kuukautta... 1 41
Koko työsuhde 2 61
Määrittelemätön 3 91
Muu, mikä? 4 5
Ei osaa sanoa 5 68
SYSMISS 227
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 266
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.99
keskihajonta 1.376

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.