FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millä aikavälillä säästämänne tai etukäteen käyttämänne tuntien tulee tasoittua nollaan (ns. tasoittumisjakso)? (Rengastakaa oikea vaihtoehto ja täydentäkää tiedot riveille)

Tasoittumisjakson pituus (kuukautta)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 47
maksimi 24.0
minimi .0
keskiarvo 6.872
keskihajonta 4.7302

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.