FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko säästämienne tuntien ja vapaiden käyttö toiminut haluamallanne tavalla? (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lähes aina 1 122
Melko usein 2 75
Silloin tällöin 3 27
Harvoin 4 11
Ei juuri koskaan 5 4
Minulle ei ole kertynyt tunteja/vapaita 6 33
En ole vielä käyttänyt kertyneitä tunteja/vapaita 7 10
SYSMISS 211
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 282
maksimi 7
minimi 1
keskiarvo 2.43
keskihajonta 1.844

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.