FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Voitteko kertoa miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (Rengastakaa poikkeuksellisesti kaikki sopivat vaihtoehdot)

Miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (1)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Joustot määräytyvät yksin työnanatajan tarpeista lähtien 1 9
Tunteja ei voi käyttää vapaapäivien/pidempien lomien pitämis 2 8
En voi pitää vapaita silloin kun haluaisin 3 3
kuukausittaiset työajanvaihtelut ovat liian suuria 4 0
Työaikapankki on lisännyt tehtyjen tuntien määrää 5 0
Vapaiden pitämisellä on haitallinen vaikutus palkkaani 6 0
Pitkiä työvuoroja on liian paljon 7 1
Työtuntien seuranta soveltuu huonosti työtehtäviini 8 1
Työaikojen valvonta ei toimi työpaikallani 9 0
Työaikapankki hankaloittanut työn ja yksityiselämän yhteenso 10 1
Muu syy, mikä? 11 6
SYSMISS 464
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 29
maksimi 11
minimi 1
keskiarvo 4.31
keskihajonta 4.089

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.