FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä Teille henkilökohtaisesti ovat seuraavat työaikoihin liittyvät toiveet? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Vähemmän työtunteja

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 41
Melko tärkeä 2 149
Ei kovin tärkeä 3 199
Ei lainkaan tärkeä 4 57
En osaa sanoa 9 34
SYSMISS 13
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 480
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.06
keskihajonta 1.823

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.