FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä Teille henkilökohtaisesti ovat seuraavat työaikoihin liittyvät toiveet? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Enemmän vapautta työajan ajoittamiseen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 89
Melko tärkeä 2 215
Ei kovin tärkeä 3 128
Ei lainkaan tärkeä 4 19
En osaa sanoa 9 27
SYSMISS 15
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 478
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.56
keskihajonta 1.754

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.