FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä Teille henkilökohtaisesti ovat seuraavat työaikoihin liittyvät toiveet? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Sapatti, vuorotteluvapaa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 79
Melko tärkeä 2 110
Ei kovin tärkeä 3 187
Ei lainkaan tärkeä 4 63
En osaa sanoa 9 38
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 477
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.05
keskihajonta 1.975

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.