FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tyytyväinen olette työaikoihinne kokonaisuudessaan? (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tyytyväinen 1 106
Melko tyytyväinen 2 294
En tyytyväinen, enkä tyytymätön 3 43
Melko tyytymätön 4 34
Erittäin tyytymätön 5 11
En osaa sanoa 6 0
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 488
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.08
keskihajonta .885

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.