FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Esiintyykö työyhteisössänne: (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Työntekijöiden välisiä ristiriitoja?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Paljon 1 23
Melko paljon 2 61
Jonkin verran 3 300
Ei lainkaan 4 73
En osaa sanoa 9 25
SYSMISS 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 482
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.24
keskihajonta 1.511

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.