FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Esiintyykö työyhteisössänne: (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Epäasiallista vallan käyttöä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Paljon 1 25
Melko paljon 2 61
Jonkin verran 3 185
Ei lainkaan 4 161
En osaa sanoa 9 55
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.78
keskihajonta 2.031

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.