FSD2551 Naiset ja sota 1987 - 1988

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Haavio-Mannila, Elina (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Marttaliitto
  • Museovirasto

Asiasanat

Karjala, arki, elintarvikehuolto, evakuointi, historia, jatkosota, järjestöt, kansanhuolto, kotirintama, kotiutus, kotiympäristö, lapset (perheenjäsenet), lotat, maataloustyö, maatalousyhteiskunta, martat, muistelu, muistitieto, naiset, naisjärjestöt, poikkeusolot, siirtoväki, siviiliväestö, sodat, sotatila, sukupuolierot, talvisota, työelämä, välirauha

Sisällön kuvaus

Aineisto on kyselyllä tuotettu muistitietoaineisto, jossa korostuu omaelämäkerrallinen muistelu. Tavoitteena on ollut saada tietoa, kokemuksia ja muistoja naisten sodanaikaisesta arjesta. Aineiston keruun aloitteentekijänä oli Marttaliitto. Keruuta suunnitteli työvaliokunta, jonka jäsenet olivat Helsingin yliopistosta, Museovirastosta ja Marttaliitosta.

Kyselylomake sisälsi vastaajien taustatietojen lisäksi mittavan määrän kysymyksiä seuraavista aiheista: työelämä ja tuotantotoiminta; terveydenhuolto; vapaaehtoistyö ja järjestötyö; opiskelu ja koulutus; kotitaloustyö; perhesuhteet ja ystävät; vapaa-ajan vietto; henkinen ilmapiiri; evakuointi ja evakuoidut; asennoituminen sotaan.

Muistelut ovat valtaosin selostavaa kerrontaa: useat kertovat omakohtaisten kokemusten lisäksi yleisemmin sota-ajasta. Omakohtaisia kokemuksia kerrotaan esimerkiksi evakuoinneista, lasten syntymistä ja läheisten kaatumisista. Naisten arki sotien aikana on ollut varsin työntäyteistä ja myös muisteluissa painottuu työ ja kotityö.

Tavoitellun kohderyhmän (ennen 1924 syntyneet) nuorimmat ovat vastanneet kyselyyn entiten. Siksi muistelijakunnassa ei juuri ole naisia, joiden pojat olisivat olleet rintamalla. Sodan aikana maatalouden parissa työskennelleiden osuus on muistelijoista suurin, yli puolet. Noin 15 % kertoi työskenneelleensä useilla aloilla, mutta tehdastyössä työskennelleistä muistelijoista on vain vajaa 3%. Vastaajista 36 % kertoi työskennelleensä lottana kotirintamalla ja 15 % sotatoimialueella.

Arkistoaineisto sisältää 949 sodan kokeneen naisen vastaukset. Aineistoa voi tutkia ja selata html-tiedostoista, joihin on koottu kaikki vastaukset. Lisäksi aineistosta on saatavissa kyselyvastauksista tutkimusprojektissa litteroidut tekstitiedostot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.