FSD2566 Päiväkotilasten haastattelut 2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mattinen, Pauliina (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)

Asiasanat

alaikäiset, lapset (ikäryhmä), leikki-ikäiset, leikkiminen, päiväkodit, sisarukset, varhainen vuorovaikutus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kahdeksasta 4-6-vuotiaan lapsen haastattelusta, jotka on tehty lasten päiväkodissa. Haastattelun virikkeeksi tutkija on pyytänyt lapsia piirtämään jonkin leikin, jota he leikkivät päiväkodissa. Sisällöllisesti tutkija etenee haastatteluissa lasten ehdoilla. Haastatteluissa käsitellään seuraavia teemoja: leikkiminen, tuki ja avun pyytäminen sekä riidat. Haastateltavat on valittu siten, että mukana on neljä sisarusparia. Näin tutkija on varmistanut mahdollisuuden kartoittaa sisaruussuhteen merkitystä, sisarten rooleja ja yhteistoimintaa lasten kuvaamana.

Kustakin haastattelusta on arkistoitu haastattelujen litteraatiotiedostot. Lisäksi aineistoon kuuluvat haastateltujen lasten piirustukset pdf-tiedostoina. Litteraatiot on tehty sanatarkasti ja aineisto mahdollistaa vuorovaikutuksen tutkimisen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.