FSD2578 Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien moniammatillisten ryhmien haastattelut 2001-2002

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Määttä, Mirja (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Asiasanat

alkoholi (päihteet), huumeet, moniammatillisuus, nuoret, nuorisotyö, päihdekulttuuri, päihdeongelmat, päihdetyö, ryhmäkäyttäytyminen, sosiaaliset ongelmat, sosiaalityö, syrjäytyminen, tupakka

Sisällön kuvaus

Tutkimus toteutettiin toimijaryhmäinterventioina seitsemään helsinkiläiseen moniammatilliseen ryhmään. Tutkimus oli osa Klaari-projektin arviointia.

Haastatteluihin osallistui seitsemän ryhmää ja kutakin haastateltiin kolme kertaa. Yhteensä haastatteluihin osallistui 57 henkilöä, joista suurin osa oli viranhaltijoita. Haastattelurunko oli ensimmäisellä haastattelukerralla kullakin ryhmällä sama. Pääkysymykset koskivat ryhmän toimintaa, moniammatillisessa ryhmätyössä koettuja hyötyjä ja pettymyksiä sekä ammattilaisten syyselityksiä ja ratkaisumalleja nuorten päihteidenkäyttöön. Esimerkiksi haastatteluissa tehtiin ajatusleikki, jossa siirryttiin noin 15 vuotta tulevaisuuteen, jolloin nuorten humalajuominen olisi merkittävästi alentunut vuosituhannen vaihdetta edeltävistä huippuvuosista. Haastateltavat saivat pohtia muun muassa, mikä olisi selityksenä nuorten raitistumiselle ja miten heidän ryhmänsä toiminta olisi tähän vaikuttanut. Ensimmäisten haastattelukertojen lopussa jokainen haastateltava sai mahdollisuuden koota ajatuksiaan käsitellyistä aiheista lyhyeen puheeseen, joka oli kuvitteellisesti suunnattu hallitukselle.

Toiset haastattelut järjestettiin noin kolme viikkoa ensimmäisten jälkeen ja niissä haastateltaville annettiin palaute heidän näkemyksistään tutkijan tulkintojen ja haastattelulainausten muodossa. Haastateltavat osallistuivat tulkintaan ja analysointiin.

Viimeisellä haastattelukerralla haastateltavilta kerättiin suullista ja kirjallista palautetta tutkimukseen osallistumisesta. Palautelomakkeessa kysyttiin muun muassa, miten haastateltavat kokivat haastattelun teemat: moniammatillinen yhteistyö, nuoret ja päihteet, ennaltaehkäisevät toimintatavat sekä yhteiskunnalliset kysymykset. Lisäksi tiedusteltiin, saivatko haastateltavat jotakin uusia oivalluksia haastatteluissa ja annettiin mahdollisuus vapaille kommenteille.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.