FSD2584 Nuorten kiinnittyminen kotiseudulle 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sinkkonen-Tolppi, Merja (Kuopion yliopisto. Terveyshallinnon ja -talouden laitos)

Asiasanat

alueellinen identiteetti, kotiseutu, nuoret, osallisuus, samaistuminen, sosiaalinen pääoma, sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten kiinnittymistä kotiseudulleen ja nuorten sosiaalista pääomaa. Tutkimusaineisto on kerätty informoituna kyselynä seitsemästä erityyppisestä kunnasta Itä-Suomessa.

Kotiseutua käsittelivät kysymykset siitä, missä vastaajat haluaisivat asua opiskeluaikana, työssäoloaikana ja heidän jäätyään eläkkeelle. Vaihtoehdot olivat nykyinen kotiseutu, muu Itä-Suomi, muu Suomi ja ulkomaat. Kysyttiin myös miten eri ihmiset ja asiat vaikuttavat päätökseen tulevasta asuinpaikasta työssäoloaikana. Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän tietämystään nykyisen kotikunnan tarjoamista palveluista, kunnallisesta päätöksenteosta ja kunnan tarjoamista työllistymismahdollisuuksista. Esitettiin myös erilaisia väittämiä kotikunnasta ja kotiseudusta.

Ammatinvalintaa käsittelivät kysymykset mm. siitä, miten tärkeäksi elämän kannalta koettiin ammatinvalinta ja ammatissa toimiminen. Tiedusteltiin mitä vastaaja haluaisi tehdä välittömästi peruskoulun jälkeen ja minkälaisen peruskoulun jälkeisen tutkinnon he aikoivat suorittaa. Kysyttiin myös toiveammattia ja sen valintaan vaikuttavia asioita. Lisäksi haluttiin tietää, miten tärkeinä vastaajat pitivät eri asioita toiveammatissa. Kysyttiin myös vanhempien toiveita vastaajan ammatin suhteen sekä sitä, kuinka paljon vastaaja on saanut tietoa koulutusmahdollisuuksista ja erilaisista ammateista.

Koulunkäyntiä koskevissa kysymyksissä kysyttiin neljän oppiaineen arvosanaa. Oppiaineet olivat äidinkieli, matematiikka, ensimmäinen vieras kieli ja liikunta. Esitettiin myös useita koulua, koulunkäyntiä ja kouluviihtyvyyttä koskevia väittämiä.

Vastaajan perheestä kysyttiin ketä perheeseen kuuluu sekä äidin ja isän koulutusta. Perheen sosiaalisia suhteita kartoitettiin kysymällä kuinka usein ja millaisia vieraita kotona käy ja kuinka hyvin vastaaja tuntee naapurinsa. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaaja keskustelee vanhempiensa kanssa omaan elämäänsä liittyvistä tärkeistä asioista ja millainen suhde hänellä on lähisukulaisiinsa ja lähipiirin nuoriin. Lisäksi esitettiin kotia ja kotioloja koskevia väittämiä. Tiedusteltiin myös, miten paljon vastaajalla on ystäviä ja miten hän viettää vapaa-aikaansa.

Taustamuuttujina olivat mm. asuinkunta, sukupuoli ja ikä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.