FSD2585 Energia-asennetutkimus 2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)
  • ÅF-Consult Oy

Asiasanat

asenteet, bioenergia, energia, kivihiili, maakaasu, sähkömarkkinat, sähköntuotanto, tuulienergia, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat, öljy

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aluksi kartoitettiin vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Vastaajille esitettiin myös erilaisia näkemyksiä energiantuotantoon liittyvistä asioista ja kysyttiin miten tärkeinä he niitä pitivät.

Tämän jälkeen vastaajat kertoivat, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää eri energiavaihtoehtojen osalta. Kysyttiin myös kuinka monelle uudelle ydinvoimalalle tulisi lähivuosina myöntää rakennuslupa. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka luotettavina tietolähteinä energiansäästöä koskevissa asioissa vastaajat pitävät eri tahoja kuten ministeriöt, energiayhtiöt, Säteilyturvakeskus ja erilaiset järjestöt.

Vastaajille esitettiin myös useita lamaa, työttömyyttä, ilmastonmuutosta, ydinvoimaa, ydinjätteitä ja sähkönkulutusta koskevia väittämiä ja tiedusteltiin millaisena vastaaja näkee tulevaisuuden näiden osalta.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, asuinpaikkakunnan koko, maakunta, koulutus, ammattiasema ja poliittinen suuntautuneisuus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.