FSD2590 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2009

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

MTS24 KORTTI 2E||Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta?

Tarttuvien tautien leviäminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei osaa sanoa 0 6
Paljon 1 149
Jonkin verran 2 410
Vähän 3 344
Ei lainkaan 4 72
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 981
maksimi 4
minimi 0
keskiarvo 2.33
keskihajonta .843

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.