FSD2593 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2010

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

Afganistan, Euroopan integraatio, asevelvollisuus, kansainväliset suhteet, liittoutumattomuus, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustuspolitiikka, puolustusvoimat, sotilasliitot, terrorismi, tietoverkot, tulevaisuus, turvallisuus, turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiikka, varusmiespalvelus

Sisällön kuvaus

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Kysymykset käsittelivät Suomen liittoutumista/liittoutumattomuutta, liittymistä Natoon ja naisten asevelvollisuutta.

Kysyttiin puolustusvoimille myönnettävien varojen suuruudesta, Suomen mahdollisuuksista puolustautua tavanomaisin asein käytävässä sodassa ja kysyttiin myös elävätkö Suomi ja suomalaiset viiden vuoden kuluttua nykyistä turvallisemmassa vai turvattomammassa maailmassa.

Kysymykset käsittelivät myös naisten asevelvollisuutta, reservin joukkojen kokoa ja sitä, miten valinta mahdolliseen valikoivaan varusmieskoulutukseen pitäisi suorittaa. Afganistanin tilannetta ja Suomen toimintaa siellä kartoitettiin useilla väittämillä.

Euroopan unionia käsittelivät kysymykset EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitamisesta sekä EU:n ulkoministerin ja ulkosuhdehallinnon tärkeimmistä tehtävistä. Tiedusteltiin mielipidettä joidenkin kansainvälisten järjestöjen vaikutuksesta Suomen turvallisuuteen sekä lueteltiin myös joitakin maita ja tiedusteltiin niiden vaikutuksesta Suomen turvallisuuteen.

Vastaajilta kysyttiin millaisina he näkevät Suomen puolustusvoimien sotilaalliset tehtävät ja miten eri asiat vaikuttavat uskottavaan puolustukseen. Vastaajille lueteltiin myös erilaisia ilmiöitä ja asioita ja kysyttiin miten ne vaikuttavat Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen ja miten jotkut ilmiöt ja asiat aiheuttavat huolta tulevaisuudesta. Lisäksi kysyttiin miten hyvin Suomessa on varauduttu turvallisuusuhkien torjuntaan.

Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, asuinlääni sekä talouden tuloluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.