FSD2593 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2010

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

MTS24 KORTTI 1N||Missä määrin seuraavat ilmiöt ja asiat aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta?

Tarttuvien tautien leviäminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei osaa sanoa 0 8
Paljon 1 207
Jonkin verran 2 335
Vähän 3 349
Ei lainkaan 4 118
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1017
maksimi 4
minimi 0
keskiarvo 2.36
keskihajonta .957

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.