FSD2619 Lapsesta aikuiseksi: 50-vuotiaiden terveystutkimus 2009

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Pulkkinen, Lea (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)
  • Kinnunen, Marja-Liisa (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)
  • Kokko, Katja (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)

Asiasanat

endokrinologiset sairaudet, kliininen tutkimus (lääketieteelliset toimenpiteet), kognitiiviset prosessit, laboratoriokokeet, lääkkeet, mielenterveyshäiriöt, painoindeksi, sairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, terveys, toimintakyky, vammat

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana vuodesta 1968. Tässä 50-vuotiaille vastaajille vuonna 2009 toteutetussa tutkimusvaiheessa kerättiin tietoa elämäntilannekyselyllä, haastattelulla, persoonallisuustestillä, kyselylomakkein sekä terveystarkastuksella. Tämä aineisto sisältää terveystarkastusaineiston.

110 miestä ja 114 naista osallistui terveystarkastukseen. Aluksi vastaajat arvioivat omaa terveydentilaansa ja täyttivät oirelomakkeen. Sen jälkeen heiltä mitattiin verenpaine, syke, pituus, paino, vyötärönympärys ja lantion ympärys. Lisäksi tehtiin kädenpuristusvoimatesti. Vastaajat tekivät muistiin ja sen toimintaan liittyviä testejä, joilla arvioitiin kielellistä sujuvuutta, sanalistan oppimista ja viivästettyä mieleenpalautusta. Uutena osiona muistin mittaamisessa oli testi, jossa vastaajat luettelivat numerosarjoja käänteisessä järjestyksessä.

Seuraavassa osiossa kartoitettiin sairauksia ja vammoja. Vastaajilta tiedusteltiin, oliko heillä endokriinisiä sairauksia, sydän- ja verisuonisairauksia tai mielenterveyden ongelmia. Vastaajat kertoivat sairauden toteamisvuoden, saamansa lääkityksen ja oliko tila paranemassa vai huononemassa.

Seuraavaksi tiedusteltiin, oliko vastaaja ollut hoidettava vuoden 2000 jälkeen psykiatrisessa sairaalassa, avohoidossa, alkoholistien hoitolaitoksessa tai huumevieroitusyksikössä. Vastaajat kertoivat, oliko heillä sairaus, vika tai vaiva, joka vähensi heidän työkykyään, ja jos oli, milloin se oli puhjennut, saiko vastaaja vaivaan lääkkeitä, oliko hän saanut leikkaushoitoa ja millainen oli sairauden kulku. Vastaajat kertoivat, olivatko he olleet kuntoutuksessa. Naisilta tiedusteltiin vaihdevuosien alkamista, oireita ja mahdollista lääke- tai hormonihoitoa.

Seuraavaksi selvitettiin vuoden 2000 jälkeen sattuneita vammoja, niiden vakavuusastetta, missä ne olivat sattuneet ja oliko tilanteeseen liittynyt alkoholia. Seuraavaksi esitettiin vastaajan liikennekäyttäytymistä koskevia kysymyksiä. Lopuksi kerrattiin, oliko vastaaja ohjattu vuoden 2001 terveystarkastuksen perusteella jatkohoitoon tai seurantaan ja oliko hän osallistunut seurantaan ohjeiden mukaisesti.

Laboratoriotutkimukset olivat samoja kuin 42-vuotiaana: verenkuva (S-PVKT), maksan toimintakokeet (S-GT, S-CDT), verensokeri (fP-Gluc), lipidianalyysi (S-Kol, S-Kol-HDL, P-LDLlask, fS-Trigly) ja herkkä CRP.

Taustamuuttujana oli vastaajan sukupuoli

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.