FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Tanskanen, Eero (Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut)

Asiasanat

ilmastonmuutokset, kierrätys, lajittelu, luottamus, yhteiskunta, ympäristö, ympäristön saastuminen, ympäristönsuojelu, ympäristöongelmat

Sisällön kuvaus

Tutkimus käsitteli yhteiskuntaa ja ympäristöä. Vastaajilta kysyttiin erilaisista yhteiskuntaan liittyvistä asioista sekä ympäristöongelmista, ympäristön saastumisesta ja ympäristön suojelusta. Lisäksi tiedusteltiin millaisiin toimiin oltaisiin valmiita luonnonsuojelun hyväksi.

Yhteiskuntaa käsittelevässä osassa kysyttiin, mitkä kysymykset olivat tärkeimpiä Suomen kannalta sillä hetkellä sekä esitettiin väittämiä talouden ongelmista ja tuloeroista. Kysytiin myös mitä asioita suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi painottaa, esitettiin väittämiä hallituksesta ja poliitikoista sekä tiedusteltiin luottamuksesta muihin ihmisiin.

Ympäristöongelmia käsiteltiin kysymällä, miten huolestuneita vastaajat olivat ympäristöasioista ja mitä ympäristöongelmia pidettiin Suomen kannalta merkittävimpinä. Vastaajille esitettiin myös useita väittämiä joilla kartoitettiin suhtautumista ympäristöön ja sen tulevaisuuteen. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka halukkaita vastaajat olisivat tekemään erilaisia asioita ympäristön hyväksi. Lisäksi kysyttiin kuinka vaarallisina erilaisia ympäristölle ongelmia aiheuttavia asioita pidettiin. Kysyttiin toimiiko Suomi rittävällä tavalla maailman ympäristönsuojelun hyväksi ja mitkä olisivat parhaat tavat saada Suomen teollisuus ja elinkeinoelämä sekä suomalaiset perheineen suojelemaan ympäristöä. Haluttiin myös tietää, mikä energiamuoto Suomen tulisi asettaa etusijalle vastatakseen tuleviin energiatarpeisiinsa sekä tiedusteltiin jätteiden lajittelusta.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutustaso ja koulutuksen pituus, nykyinen työmarkkina-asema, puolison nykyinen työmarkkina-asema, vastaajan ja puolison ammatti sekä perheen ja vastaajan tulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.