FSD2621 Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Suomessa 1983-1984: viranomaiskysely

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto)

Asiasanat

aikuiset, hyväksikäyttö, insesti, kaltoinkohtelu, lapset (ikäryhmä), lähisuhdeväkivalta, nuoret, perhesuhteet, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalirikokset, sosiaaliviranomaiset, sukupuolinen häirintä, vanhempi-lapsisuhde

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 1983-1984 viranomaisten tietoon tulleita lasten seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia. Laaja kirjekysely kohdistettiin sosiaaliviranomaisiin ympäri Suomen ja hyväksikäyttötapauksia sekä epäilyjä tuli ilmi yhteensä 354.

Hyväksikäyttöepäilyihin liittyen kartoitettiin taustamuuttujien lisäksi epäilyksen syitä ja varmoista hyväksikäytöistä laajemmin lapsen tai nuoren ikää ja ominaisuuksia, perhetaustaa sekä tietoja hyväksikäyttäjästä. Vanhempien ominaisuuksista kysyttiin esimerkiksi alkoholinkäyttöä, koulutustaustaa, ammattia ja luonteenpiirteitä. Lisäksi tiedusteltiin perheen ilmapiiristä, sosiaalisista suhteista sekä mahdollisesta perheväkivallasta. Seuraavaksi kartoitettiin hyväksikäyttäjän ominaisuuksia kysymällä muun muassa tämän sukupuolta, ikää, koulutusta, ammattia ja mahdollista teon myöntämistä sekä aiempia kiinnijäämisiä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Myös hyväksikäyttäjän suhdetta lapseen kysyttiin, ja näin selvitettiin samalla oliko kyse insestistä. Aineistoon otettiin tapaukset, joissa tekijä oli lapselle entuudestaan tuttu. Tapauksesta selvitettiin sen ilmituloon liittyviä syitä ja henkilöitä, sekä sitä ketkä kaikki hyväksikäytöstä tiesivät ja oliko tapaukseen liittynyt sukupuoliyhdyntä, väkivaltaa tai alkoholin vaikutuksenalaisuutta. Lisäksi tiedusteltiin kuinka usein hyväksikäyttöä tapahtui, ja kauanko tilanne on jatkunut. Myös lapsen tai nuoren oireita sekä saamaa hoitoa tai terapiaa tiedusteltiin.

Taustamuuttujia aineistossa olivat muun muassa lapsen asuinkunta, ikä, perheenjäsenet, vanhempien koulutus ja ammatit sekä hyväksikäyttäjän sukupuoli, ikä, ammatti ja koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.