FSD2625 Suomalaisten käsityksiä Neuvostoliitosta, venäläisistä ja virolaisista 1989

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Raittila, Pentti (Tampereen yliopisto. Journalismin tutkimusyksikkö)

Asiasanat

Neuvostoliitto, Venäjä, Viro, asennemuutos, asenteet, ennakkoluulot, mielipiteet, neuvostoliittolaiset, poliittiset asenteet, stereotypiat, suvaitsevaisuus, venäläiset, virolaiset

Sisällön kuvaus

Teemahaastatteluissa on tiedusteltu suomalaisten mielipiteitä liittyen Neuvostoliittoon sekä neuvostoliittolaisiin ja virolaisiin. Haastattelun aikana haastateltavalle näytettiin Neuvostoliittoon liittyviä kuvia, sanalistoja, tekstiotteita sekä lehtileikkeitä, joita haastateltavaa pyydettiin kommentoimaan. Kysymyksissä esiin nostetut teemat käsittelivät muun muassa politiikkaa, arkielämää, taloutta ja kulttuuria. Näkemyksiä kysytään paitsi neuvostoliittolaisista ihmisistä myös Neuvostoliitosta valtiona. Haastatteluissa on pyritty tietoisesti rikkomaan "sopivan puhetavan normi" esimerkiksi myötäilemällä haastateltavan puhetapaa sekä käyttämällä tämän kanssa samaa sanastoa.

Haastatteluja on kerätty neljään eri ikäryhmään kuuluvilta suomalaisilta. Ikäryhmät jaksottuivat 15 vuoden välein siten, että haastateltavien syntymävuodet olivat 1923, 1938, 1953 ja 1968. Haastatellut olivat kotoisin neljältä eri paikkakunnalta, jotka sijaitsivat Uudenmaan läänissä, Hämeen läänissä, Oulun läänissä ja Vaasan läänissä.

Aineisto on kerätty alunperin Pentti Raittilan lisensiaatin työtä varten. Kaikki haastattelut on tehty keväällä 1989.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.