FSD2628 EVAn kansallinen asennetutkimus 2011

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

arvot, asenteet, eduskuntavaalit, ehdokkaat, hallituspolitiikka, hyvinvointivaltio, politiikka, puolueet, päätöksenteko, työ, verotus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Vastaajat kertoivat mielipiteensä useista väittämistä, jotka liittyivät mm. hyvinvointiin ja hyvinvointivaltioon, poliitikkoihin ja puolueisiin, yrityksiin ja yrittäjyyteen, eläkejärjestelmään, ulkomaalaisiin sekä demokratiaan.

Verotusta ja sen muutostarpeita kartoitettiin kysymällä mm. mitä veroja pitäisi korottaa, mitä alentaa ja missä määrin. Vastaajille lueteltiin myös useita elinoloihin liittyviä asioita ja heitä pyydettiin kertomaan näkemyksensä Suomen kansainvälisestä sijoittumisesta näissä asioissa.

Poliittista päätöksentekoa käsiteltiin kysymällä ulkopuolisten voimien vaikutuksesta päätöksentekoon. Vastaajille lueteltiin poliittiseen päätöksentekoon vaikuttavia tahoja, ja tiedusteltiin, miten paljon eri tahot vaikuttavat poliittisiin päätöksiin. Lisäksi kysyttiin miten hyväksyttävänä vastaajat tällaista vaikuttamista pitivät.

Tulossa olevia eduskuntavaaleja käsittelivät kysymykset tulevan hallituksen toiminnan painotuksista sekä ehdokkaan valintaan vaikuttavista asioista.

Vastaajilta pyydettiin myös mielipidettä hyvinvointivaltion rahoituksesta. Rahoituksen on sanottu edellyttävän sitä, että Suomessa on jatkossa tehtävä tavalla tai toisella enemmän työtä. Tähän liittyen vastaajilta tiedusteltiin, miten hyvinä tai huonoina he pitäisivät erilaisia keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Lopuksi kysyttiin suhtautumisesta EU-jäsenyyteen ja rahayksikön vaihtamisesta markasta euroon. Haluttiin myös tietää, onko eurosta ja EMU-jäsenyydestä hyötyä vai haittaa Suomelle nykyisessä taloustilanteessa.

Taustakysymyksiä olivat mm. sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, koulutus, toimiala ja ammattiryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.