FSD2629 Nuorten politiikka 2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elo, Kimmo (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Rapeli, Lauri (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Koskimaa, Vesa (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Asiasanat

aktivismi, boikotti, demokratia, historia, internet, kasvuympäristö, lukeminen, media, mielenosoitukset, nettiadressit, nuoret, opiskelu, perhetausta, poliittinen osallistuminen, politiikka, sanomalehdet, sosialisaatio, talonvaltaus, vaikuttaminen, vanhemmat, yhteiskuntaoppi, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitetaan nuorten poliittista aktiivisuutta sekä heidän kasvuympäristönsä yleissivistyksellistä ja poliittista ilmapiiriä.

Kasvuympäristön yleissivistyksellisen ilmapiirin kartoittamiseksi vastaajilta kysyttiin heidän vanhempiensa koulutustaustaa, sanomalehtien lukemistapoja ja internet-yhteyden olemassaoloa lapsuudenkodissa, sekä arviota lapsuudenkodissa olleiden kirjojen määrästä. Kasvuympäristön poliittisuutta mitattiin kysymällä esimerkiksi kuinka usein vastaajien lapsuudenkodissa oli tapana keskustella politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista, onko vastaaja opiskellut historiaa ja/tai yhteiskuntaoppia sekä kuinka kiinnostuneita politiikasta ovat vastaajien lähimmät ystävät.

Nuorten omaa poliittista aktiivisuutta tiedusteltiin kysymällä mm. nuorten tulevaisuuden vaalikäyttäytymistä koskevia itsearvioita sekä yhteiskunnallisiin asioihin liittyvän tiedonhankinnan motivaatioita. Kysyttiin myös tekijöistä, jotka lisäisivät tai vähentäisivät vastaajan kiinnostusta politiikkaa kohtaan. Tämän lisäksi kysyttiin mm. vastaajan suhtautumisesta erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoihin.

Kyselylomakkeen lopussa vastaajaa pyydettiin lisäksi kirjoittamaan essee otsikolla 'Minun politiikkakäsitykseni: Mitä minulle tulee mieleen sanasta "politiikka"'. Esseevastaukset on arkistoitu tietoarkistoon erillisenä aineistona 'FSD2883 Nuorten politiikka 2009: esseevastaukset'. Tiedot voi yhdistää vastaajatunnuksen avulla.

Kyselyn taustamuuttujia on mm. sukupuoli, syntymävuosi ja opiskelupaikkakunta.

Kyselyssä oli mukana 34 oppilaitosta (15 ammattioppilaitosta ja 19 lukiota), jotka sijaitsivat 31 kunnan alueella.

Tutkimus on tehty osana laajempaa "Suomalaisten politiikkatietämys" -tutkimushanketta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.