FSD2633 Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni 2010

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Vehviläinen, Marja (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)

Asiasanat

arvot, ekologisuus, kertomukset, kirjoittaminen, muistelmat, muistelu, muistot, pienryhmät, ryhmätyö, ympäristöasenteet, ympäristöystävällisyys

Sisällön kuvaus

Muisteluaineisto, joka kerätty kirjoitustehtävän ja pienryhmätyöskentelyn avulla. Kirjoitustehtävän aiheena oli "Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni".

Muistelutyötä varten koottiin seitsemän henkilön ryhmä, joka sopi yhteisen aiheen muistojen kirjoittamiselle. Ryhmä muodostui Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen "Luonto, institutionaalinen tieto ja sukupuolittunut toimijuus" ympärille. Muistelijoita yhdistää se, että he kaikki ovat akateemisia naisia erilaisissa suhteissa yliopistoon ja kiinnostuneita ekologisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Kirjoitettavien muistojen toivottiin olevan mahdollisimman konkreettisia ja kuvailevia kertomuksia tapahtumista tai tilanteista työssä, arjessa, harrastuksissa tai missä tahansa muussa tilanteessa. Ensimmäisten muistojen kirjoittamisen jälkeen tehtävänantoon liitettiin löyhä ehdotus siitä, että muistot käsittelivät tavalla tai toisella joko ruokaan tai tietotekniikkaan. Myöhemmin toivottiin myös, että muistoja tuotettaessa, mikäli mahdollista, kiinnitettäisiin huomiota sukupuolen, sukupolvien, luokan ja ruumiillisuuden esiin kirjoittamiseen. Jokaisen muistelukierroksen jälkeen muistoja käsiteltiin ryhmässä.

Kaikkiaan neljän muistelukierroksen tuloksena muistoja kertyi yhteensä 146 kappaletta. Muistojen pituus vaihtelee muutamasta rivistä pariin liuskaan. Kaikki muistot on kirjoitettu yksikön kolmannessa persoonassa ja kirjoittajia pyydettiin huomioimaan anonymiteettikysymykset jo kirjoitusvaiheessa. Muistelutyöaineisto on kerätty syksyllä 2010.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.