FSD2639 Kokemuksia Myrsky-taidehankkeeseen osallistumisesta: haastattelut 2008-2010

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Siivonen, Katriina (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)
  • Kotilainen, Sirkku (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)

Asiasanat

kokemuksellisuus, kulttuuri, kulttuurikasvatus, nuoret, nuorisotyö, osallistuminen, sosiaaliset ongelmat, syrjäytyminen, taide, taidekasvatus, yhteistoiminta

Sisällön kuvaus

Haastatteluaineisto käsittää 121 haastattelua. Aineisto on kerätty osana Suomen kulttuurirahaston järjestämää Myrsky-hanketta. Myrsky-hankkeella haluttiin vahvistaa nuorten hyvinvointia sekä sosiaalista ja henkistä kasvua tuomalla taide ja kulttuuri nuorten omaan elämään, sekä juurruttamaan yhteiskuntaan uusia taidetoiminnan tapoja. Myrsky-hanke kohdistettiin ensisijaiseti 13-17-vuotiaille nuorille. Siihen saivat osallistua kaikenlaiset nuoret, mutta erityistä huomiota kiinnitettiin syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin.

Myrsky-projektiin osallistuneita nuoria on haastateltu yksin tai ryhmissä. Haastattelun kulku on ohjannut kysymysten järjestystä ja haastatteluissa on tartuttu asioihin, jotka ovat tulleet nuorilta esille, vaikka niistä ei olisi ollut valmiiksi kysymystä. Kysymykset kartoittavat nuorten toimintaa hankkeessa, sekä osallistumiseen liittyviä tuntemuksia ja mielipiteitä. Taustatietoina on kysytty lisäksi ikää, asuinpaikkaa, opiskeluhistoriaa, vapaa-ajanharrastuksia ja roolia esityksessä.

Haastatteluaineisto on kerätty kentällä nauhoittaen, jonka jälkeen aineisto on litteroitu sanatarkasti. Myös murreilmaisut on pyritty säilyttämään. Aineisto on anonymisoitu nimet ja paikkakunnat häivyttäen.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.