FSD2651 Terveyden edistämisen barometri 2010: jäsenjärjestöt

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Terveyden edistämisen keskus

Asiasanat

järjestöt, kansanterveys, kulttuuri, köyhyys, muutos, osallisuus, syrjäytyminen, taide, terveyden edistäminen, terveys, terveyskasvatus, tulevaisuus, yhteenkuuluvuus, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tarkasteltiin terveyden edistämisen sisältöä, nykytilaa ja tulevaisuutta Terveyden edistämisen keskus ry:n jäsenjärjestöissä. Kyselyssä tiedusteltiin eri osa-alueiden yleistilannetta asuinympäristön, kunnan palveluiden ja esim. päihdetyön tiimoilta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi kysymyksiä esitettiin muiden muassa terveyden edistämiseen myötävaikuttavista ja sitä estävistä tekijöistä tällä hetkellä.

Esitettiin myös väittämiä terveyden edistämisestä järjestön toiminnassa ja pyydettiin mielipidettä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista terveyden edistämiseen. Osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vaikutusta terveyteen kartoitettiin tiedustelemalla tällaisten tekijöiden toimivuudesta kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kysyttiin järjestön yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa terveyden edistämisessä.

Vastaajilta pyydettiin myös näkemyksiä siitä, mikä on hyödyllisintä terveyden edistämisessä seuraavien 5 vuoden aikana ja miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa. Kysyttiin myös miten terveyden edistäminen kehittyy järjestössä kuluvana vuonna verrattuna edelliseen vuoteen ja onko terveyden edistämistyöhön kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia.

Vuoden 2010 Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuotta koskivat kysymykset teemavuoden painopistealueiden kehittymisestä Suomessa. Lopuksi tiedusteltiin kuinka paljon terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taiteen ja kulttuurin muotoja hyödynnetään järjestön toiminnassa.

Taustatietoina ovat järjestön toiminta-alue, henkilöjäsenmäärä, yhteisöjäsenmäärä sekä järjestöryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.