FSD2676 Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Asiasanat

akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, pätkätyö, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työura, yliopistot

Sisällön kuvaus

Kyselyllä kartoitettiin vuonna 2005 Suomen yliopistoista valmistuneiden työllistymistä ja työhistoriaa valmistumisen jälkeisten viiden vuoden osalta.

Aluksi tiedusteltiin mm. vastaajan osallistumisesta erilaisiin koulutuksiin yliopistotutkinnon suorittamisen jälkeen. Tämän jälkeen kysyttiin kuinka kauan vastaaja oli ollut työssä valmistumisen jälkeen. Lisäksi tiedusteltiin mahdollisista valmistumisen jälkeisistä työttömyysjaksoista ja työllistymisvaikeuksien syistä.

Seuraavaksi kartoitettiin vastaajan työllisyystilannetta valmistumishetkellä ja tietoja valmistumisen jälkeisestä ensimmäisestä työpaikasta, jonka jälkeen kysyttiin tilannetta vastaushetkellä. Sekä ensimmäisestä että nykyisestä työpaikasta kysyttiin samoja asioita: kysymykset käsittelivät mm. työnantajaorganisaation tyyppiä, työtehtävien luonnetta ja työn vaatimustason ja yliopistokoulutuksen keskinäistä vastaavuutta. Lisäksi nykyisen työn tapauksessa vastaajalta tiedusteltiin hänen tyytyväisyyttään työhön ja mahdollisia syitä koulutustasoa huonosti vastaavan työpaikan vastaanottamiseen. Määräaikaisessa työsuhteessa olevilta kysyttiin perustetta määräaikaisuudelle, sovitun työsuhteen kestoa ja aiempien määräaikaisten työsuhteiden lukumäärää.

Lopuksi tiedusteltiin näkemyksiä yliopistokoulutuksen merkityksestä työelämän kannalta. Erityisesti vastaajaa pyydettiin arvioimaan erilaisten taitojen tärkeyttä nykyisessä työssä sekä niiden kehittymistä yliopisto-opintojen aikana.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä valmistuessa luokiteltuna, koulutusala, yliopisto, tutkinnon taso, tutkinnon laajuus ja läsnäolokuukaudet.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.