FSD2681 Opiskelijatutkimus 2010

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Tilastokeskus
  • Eurostudent-konsortio

Asiasanat

ajankäyttö, ammattikorkeakoulut, ansiotyö, asuminen, elinolot, kansainvälisyys, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, opintojen eteneminen, opintotuki, opiskelijaliikkuvuus, opiskelijat, opiskelu, rahoitus, toimeentulo, yliopistot

Sisällön kuvaus

Opiskelijatutkimus 2010 liittyy 26 maan yhteiseurooppalaiseen EUROSTUDENT IV -tutkimushankkeeseen. Aineisto kerättiin loppuvuodesta 2009 korkeakouluopiskelijoille suunnatulla verkkokyselyllä, jonka aihealueita olivat opiskelijoiden taustat, toimeentulo, ajankäyttö, opintojen kulkuun vaikuttavat tekijät, tulevaisuuden näkymät ja opiskelijaliikkuvuus.

Aluksi kysyttiin muun muassa nykyisiin opintoihin päätymisestä, muista tutkinto-oikeuksista, työkokemuksesta ja välivuosien pitämisestä. Asumiseen liittyen tiedusteltiin asumismuotoa, tyytyväisyyttä asumismuotoon ja matkan pituutta oppilaitokseen. Seuraavaksi selvitettiin laajasti vastaajien tuloja ja menoja, opintotukiasioita sekä toimeentulon riittävyyttä. Ajankäyttöosiossa tiedusteltiin, paljonko aikaa vastaajat käyttävät päivittäin opetuksen seuraamiseen, itsenäiseen opiskeluun ja ansiotyöhön. Lisäksi kysyttiin muun muassa, ovatko opinnot edenneet vastaajan tavoitteita hitaammin ja mistä tämä on johtunut. Tämän jälkeen kysyttiin vielä ulkomailla suoritetuista opinnoista ja harjoitteluista sekä näiden rahoituksesta ja sujumisesta.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa sukupuoli, ikä luokiteltuna, kielitaito, oppilaitoksen tyyppi, suoritettava tutkinto, tutkinnon aloitusaika sekä vanhempien koulutus, ammatti ja pääasiallinen toiminta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.