FSD2689 Suomalainen päihdehoito: A-klinikoiden terapeutit 2008: eläytymistehtävä

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Asiasanat

A-klinikat, alkoholiongelmat, alkoholismi, ammatinvalinta, asiakaspalvelu, eläytymismenetelmä, katkaisuhoito, päihdehuolto, päihdeongelmat, sosiaalityöntekijät, terapeutit

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Aineisto pitää sisällään tutkimushenkilöiden tekstimuotoisia vastauksia heille esitettyyn eläytymistehtävään. Tutkimushenkilöt ovat sellaisia A-klinikoilla päihdetyötä tekeviä terapeutteja, joiden hoitamille päihdeongelmaisille tehtiin saman tutkimuksen yhteydessä oma erillinen lomakekysely (FSD2687). Eläytymistehtävä oli osa terapeuteille tehtyä lomakekyselyä, jonka viimeinen kysymys tämän aineiston muodostava eläytymistehtävä oli. Kyseinen lomakekysely on saatavilla omana SPSS portable -muotoisena aineistona (FSD2688).

Tutkimushenkilöille esitettiin viisi erilaista asiakaspuheenvuoroa, joihin heitä pyydettiin vastaamaan siten kun he vastaavanlaisen tilanteen kohdatessaan asiakkaalle vastaisivat; miten he ylipäänsä toimisivat.

Osa vastauksista on kirjoitettu käsin ja osa koneella. Eläytymistehtävään vastanneiden taustatiedot on saatavissa lomakekyselyaineistosta FSD2688, jonka vastaajien tunnistenumeroita tämän aineiston numerot vastaavat.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.