FSD2696 Maaseutubarometri 2011: yrityspäättäjät

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hellström, Eeva (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Maamerkit-ohjelma)
  • Hirvola, Päivi (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Maamerkit-ohjelma)
  • Pesola, Inkeri (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)
  • Rantamäki-Lahtinen, Leena (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)
  • Vesala, Kari (Helsingin yliopisto)
  • Vihinen, Hilkka (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

Asiasanat

maaseudun kehittäminen, maaseudun suunnittelu, maaseutu, maaseutuelinkeinot, maaseutukulttuuri, maaseutumatkailu, maaseutupolitiikka, maaseutuympäristö, maaseutuyritykset

Sisällön kuvaus

Tutkimus kartoittaa maaseudun merkityksiä ja tulevaisuutta. Sen tehtävänä on antaa tietoa suomalaisten maaseutukäsityksistä. Tutkimus on osa Sitran 'Maamerkit - maaseudun merkitykset' -ohjelmaa. Ohjelma käynnistyi vuoden 2010 alussa ja se päättyy vuonna 2012. Tutkimuksen tämän osan tarkoituksena on selvittää yrityselämän päättäjien käsityksiä Suomen erilaisista alueista.

Yrityselämän päättäjiltä tiedusteltiin, millaisia mielikuvia maaseutu heissä herättää. Kysyttiin, miten vahvasti maaseutu ja vastaavasti kaupunki tuovat mieleen erilaisia asioita. Seuraavaksi vastaajille esitettiin kuvauksia erilaisista alueista ja kysyttiin, miten hyvin ne vastaavat mielikuvia maaseudusta. Kysyttiin myös, ovatko tietyt paikat vastaajien mielestä maaseutua. Haluttiin myös tietää kokevatko vastaajat itsensä maalaisiksi vai kaupunkilaisiksi ja kuinka tärkeäksi he kokevat maaseutu/kaupunki -identiteetin itselleen ja suomalaisille yleensä.

Vastaajilta kysyttiin miten erilaiset paikkakuntatyypit liittyvät heidän elämäänsä. Vastaajien monipaikkaisuutta selvitettiin kysymyksillä liikkumisesta eri ympäristöissä. Kysyttiin, millaisilla alueilla vastaajat liikkuvat viikonloppuisin tai muina vapaapäivinä, lomilla ja työasioissa. Tiedusteltiin myös millaisilla alueilla vastaajien säännöllisesti tapaamat sukulaiset ja ystävät asuvat. Lisäksi kysyttiin millaisia merkityksiä eri paikoilla on vastaajille ja miten tämä ilmenee heidän elämässään.

Kysyttiin mitä maaseutu merkitsee vastaajille tänä päivänä ja mitä he luulisivat sen merkitsevän 10 vuoden kuluttua. Haluttiin myös tietoja tulevaisuudenkuvista, jotka parhaiten vastaisivat vastaajan toiveita Suomen maaseudun merkityksestä vuonna 2025 ja pyydettiin vastausta siihen, miten vastaajat uskovat asioiden tuolloin olevan. Useilla väittämillä kartoitettiin mitä maaseudulle pitäisi vastaajien mielestä tehdä. Pyydettiin myös nimeämään maaseudun tärkeimmät kehittämistarpeet sekä sellaiset toimenpiteet, joista voitaisiin karsia.

Elinkeinoja ja yrittäjyyttä käsiteltiin pyytämällä arvioita eri alojen liiketoimintamahdollisuuksien kehittymisestä maaseudulla ja esittämällä yrittäjyyden yleistä kehittämistä koskevia väittämiä. Lisäksi esitettiin erikseen maaseutuun liittyvää yrittäjyyttä koskevia väittämiä ja tiedusteltiin toimiiko vastaaja tai onko hän ryhtymässä yrittäjäksi maaseudulla ja maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen.

Taustamuuttujia olivat mm. syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, ammatti, yrityksen henkilöstömäärä, toimiala ja liikevaihto, sekä paikkakuntatietoja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.