FSD2701 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Helsingin Sanomat

Asiasanat

eduskuntavaalit, ehdokkaat, eläkkeet, kansanedustajat, maanpuolustus, mielipiteet, poliitikot, politiikka, talous, vaalikoneet, vaalit, verotus

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää Helsingin Sanomien vaalikoneeseen 6.4.2011 mennessä vastanneiden eduskuntavaaliehdokkaiden vastaukset.

Varsinaiset kysymykset jakautuivat karkeasti seuraaviin teemoihin: eläkkeet, talous, verot, puolustus, ulkomaat, kotimaa, kunnat ja hallituspohja. Lisäksi kysyttiin joitakin kysymyksiä, jotka liittyivät tuloerojen kasvuun, homo- ja lesboparien adoptio-oikeuteen, ydinvoimaan ja lapsilisään. Ehdokkaat valitsivat valmiista vastausvaihtoehdoista mieleisensä. Lisäksi heillä oli mahdollisuus kirjoittaa avoin kommentti kysymykseen, sekä valita, oliko kysymyksellä hänelle pieni, keskisuuri vai suuri merkitys.

Eläkkeisiin liittyen kysyttiin muun muassa, mitä eläkeiän alarajalle tulisi tehdä, kuinka työuria tulisi ensisijassa pidentää, ja mitä taitetulle indeksille tulisi tehdä. Talouteen liittyen kysyttiin muun muassa, mistä ehdokas karsisi valtion menoja, ja mitä hän ajatteli transaktioverosta. Verotukseen liittyen selvitettiin esimerkiksi, mitä veromuotoa vastaaja olisi valmis ensisijaisesti korottamaan, mitä verotukea vastaaja olisi valmis leikkaamaan, ja mitä asuntolainojen korkojen verovähennysoikeudelle ehdokkaan mielestä pitäisi tehdä.

Maanpuolustukseen liittyviä näkemyksiä kartoitettiin tiedustelemalla, kuinka vastaaja järjestäisi asevelvollisuuden, ja tulisiko Suomen hakea Nato-jäsenyyttä. Ulkomaihin liittyen tiedusteltiin muun muassa, pitääkö Suomen tuoda Kiinan- ja Venäjän-politiikassaan voimakkaammin esiin myös ihmisoikeudet sekä demokratian tila kyseisissä maissa. Kotimaata koskevia näkemyksiä selvitettiin kysymällä ehdokkaan näkemystä käsiaseluvan ikärajasta, toisen kotimaisen kielen opiskelusta, Suvivirren laulamisesta koulujen kevätjuhlissa, maahanmuuttopolitiikasta, sekä saimaannorpan suojelusta.

Kuntiin liittyvät kysymykset koskivat ulkoistamista, kuntaliitoksia ja verotulojen siirtämistä varakkaammilta kunnilta köyhemmille. Lopuksi ehdokasta pyydettiin valitsemaan kolme puoluetta, joiden hänen mielestään tulisi olla seuraavassa hallituksessa.

Taustamuuttujina olivat ikä, nimi, sukupuoli, koulutus, puoluetausta ja vaalipiiri.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.