FSD2709 Tohtorin tutkinnon vuosina 2004-2005 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2007

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Asiasanat

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, tohtorikoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työura, yliopistot

Sisällön kuvaus

Kyselyllä kartoitettiin vuosina 2004 ja 2005 Suomen yliopistoista valmistuneiden tohtorien varhaista työuraa.

Aluksi vastaajalta kysyttiin tohtorinopintojen rahoitustapaa ja syitä tohtorin tutkinnon suorittamiselle. Tämän jälkeen tiedusteltiin työllisyystilannetta kolmella eri ajanhetkellä: puoli vuotta ennen tohtorin tutkinnon suorittamista, puoli vuotta tutkinnon jälkeen ja vastaushetkellä. Lisäksi kahden jälkimmäisen ajanhetken suhteen kysyttiin työn vaativuuden vastaavuutta koulutukseen nähden. Tämän jälkeen kysyttiin mahdollisista työttömyysjaksoista ja työllistymistä vaikeuttaneista tekijöistä.

Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin kuvailemaan nykyisen työorganisaationsa tyyppiä ja omaa tehtävänkuvaa. Lisäksi kysyttiin muita työsuhteeseen liittyviä asioita kuten bruttopalkkaa ja pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttä nykyiseen työhön. Lopulta kartoitettiin tohtorin tutkinnon merkitystä työelämän kannalta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä valmistuessa luokiteltuna, koulutusala karkeistettuna, yliopisto ja tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.