FSD2714 Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: moniammatilliset palaverit

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Juhila, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Günther, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kaartamo, Riina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kulmala, Anna (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Raitakari, Suvi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Saario, Sirpa (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Asiasanat

aikuisuus, arki, arviointi, asiakaslähtöisyys, asuminen, eriarvoisuus, hoitomenetelmät, hoivapalvelut, hoivatyö, hyvinvointi, kuntoutus, mielenterveysongelmat, mielenterveyspalvelut, mielenterveystyö, moniammatillisuus, nuoret, psykiatrinen hoito, psykiatrinen kuntoutus, sairastuminen, tukipalvelut, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu litteroiduista moniammatillisista palavereista, joita pidettiin vakavaa mielensairautta sairastaville nuorille aikuisille järjestetyn avohoidollisen kuntoutusjakson yhteydessä. Moniammatillisiin palavereihin osallistuivat palaverin luonteesta riippuen kuntoutuskurssin asiakkaat, heidän omaisensa, kuntoutuskurssin työntekijät sekä palvelun tilaajien edustajat.

Aineiston muodostavat moniammatilliset palaverit rakentuvat useamman erilaisen teema- tai tavoitekokonaisuuden ympärille. Kuntoutusjaksolla järjestettiin säännöllisesti työntekijä-asiakaspalavereita, joita aineistossa edustavat kuntoutussuunnitelmapalaverit ja siirtoneuvottelut asiakkaan ja kotikäyntityötä tekevien ammattilaisten kesken. Kuntoutussuunnitelmapalavereissa asiakas ja hänen omaohjaajansa keskustelevat jaksolle asetettavista tavoitteista. Siirtoneuvottelut ovat alkukartoituskeskusteluja tilanteessa, jossa asiakas on siirtymässä kuntoutusjakson jälkeen asumaan itsenäisesti kotikäyntityötä tekevän tiimin tuella. Jakson työmuotoihin kuuluivat lisäksi laajemmat verkostopalaverit. Niitä järjestettiin, kun oli tarvetta suunnitella ja keskustella asiakkaan asumis- ja kuntoutumisvaihtoehdoista kuntoutusjakson jälkeen. Näissä palavereissa ovat läsnä asiakas, kuntoutusjakson työntekijöitä ja vaihdellen asiakkaan omaisia, sosiaalityöntekijä ja edustajia muista kuntoutus- ja asumisyksiköistä. Erityinen moniammatillinen palaverityyppinsä on jakson työntekijöiden ja kaupungin asiakasohjauksesta vastaavien ammattilaisten väliset keskustelut. Kaupungin asiakasohjauksessa tehdään palvelupyyntöjen perusteella lopulliset päätökset siitä, kuka osallistuu kuntoutusjaksolle ja mihin kyseisen kaupungin asiakkaat sijoittuvat kuntoutusjakson jälkeen. Tapauksesta riippuen kyseisissä palavereissa asiakkaita joko ei ole läsnä lainkaan, tai sitten asiakkaat osallistuvat keskusteluun siinä vaiheessa, kun heidän asioistaan tehdään päätöksiä.

Taustatietietona on kerrottu palaverin tyyppi, kurssin numero ja ajankohta, sekä keskustelijoiden sukupuoli ja rooli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.