FSD2715 Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: työntekijöiden tiimipalaverit

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Juhila, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Günther, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kaartamo, Riina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kulmala, Anna (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Raitakari, Suvi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Saario, Sirpa (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Asiasanat

aikuisuus, arki, arviointi, asiakaslähtöisyys, asuminen, eriarvoisuus, hoitomenetelmät, hoivapalvelut, hoivatyö, hyvinvointi, kuntoutus, mielenterveysongelmat, mielenterveyspalvelut, mielenterveystyö, moniammatillisuus, nuoret, psykiatrinen hoito, psykiatrinen kuntoutus, ryhmätyö, sairastuminen, tukipalvelut, vertaistuki, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää litteraatioita vakavaa mielisairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutusjakson työntekijöiden keskenään pitämistä tiimipalavereista. Työntekijöiden tiimipalavereita pidettiin kuntoutusjaksolla säännöllisesti noin kerran viikossa.

Tiimipalaverit ovat työntekijöiden epävirallisia keskusteluita, joissa he raportoivat toisilleen, käyvät läpi ja arvioivat kunkin asiakkaan tilannetta, vointia ja edistymistä. Palavereissa myös suunnitellaan tulevaa toimintaa. Keskustelut ovat luonteeltaan vertaistuellisia ja niissä työntekijät yhdessä miettivät miten jatkossa tulisi toimia kunkin asiakkaan kanssa.

Palaverit ovat työntekijöiden itsensä nauhoittamia eikä tutkija ole muutamaa poikkeusta lukuunottamatta palavereissa läsnä. Palavereissa ei ole myöskään läsnä muita ulkopuolisia tahoja, kuten yhteistyökumppaneita tai asiakkaita. Poikkeuksen muodostaa yksi tiimipalaveri, jossa asiakas otetaan sisään haastatateltavaksi palaverin loppupuolella. Tiimipalaverit kestävät alle puolesta tunnista reiluun tuntiin.

Taustatietoina palavereista on haastatteluaika, kurssin numero, keskustelijoiden lukumäärä ja palaverin kesto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.