FSD2720 EVAn EU-asennetutkimus 2012

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)

Asiasanat

Euroopan unioni, Eurooppa, Venäjä, asenteet, euro, globalisaatio, kansainvälinen yhteistyö, laajeneminen, mielipiteet, perustuslait, puheenjohtajuus, sotilaallinen yhteistyö, taloudellinen integraatio, tulevaisuus, ympäristönsuojelu

Sisällön kuvaus

EVA:n EU-asennetutkimus kartoittaa suomalaisten mielipiteitä EU:sta, EMU:sta, eurosta ja myös muista kansainvälisistä kysymyksistä.

Vastaajilta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostuneita he ovat Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista tai kuinka aktiivisesti niitä tulee seurattua. Lisäksi kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat katsoivat tuntevansa EU-asioita. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien mielipiteitä Suomen EU-jäsenyyteen sekä muihin kansainvälisiin kysymyksiin liittyen. Tämän jälkeen vastaajille esitettiin useita EU:a koskevia väittämiä. Väittämät käsittelivät mm. EU:n päätöksentekoa, ulkopolitiikkaa, puolustusta, Euroopan keskuspankkia sekä Suomen vaikutusmahdollisuuksia EU:ssa. Lisäksi esitettiin väittämiä EMU:sta, EU:n kehittymisestä liittovaltioksi, NATO:sta, pohjoismaisesta yhteistyöstä ja ilmastonmuutoksesta.

Vastaajille lueteltiin myös EU:iin mahdollisesti liittyviä tapahtumia ja kehityskulkuja sekä kysyttiin, miten todennäköisinä ja miten toivottavina niitä pidettiin. Näitä mahdollisia tapahtumia olivat mm. EU:n hajoaminen, Suomen eroaminen EU:sta, eurosta luopuminen ja kaikkien EU-maiden siirtyminen euron käyttöön. Vastaajilta pyydettiin myös mielipiteitä käteiseuron käyttöönoton seurauksista. Esitettiin myös käsityksiä ja mielikuvia Euroopan unionista ja kysyttiin, miten ne sopivat kuvaamaan vastaajien henkilökohtaisia käsityksiä EU:sta. Lopuksi kysyttiin nykyistä suhtautumista EU-jäsenyyteen ja valuutan vaihtoon markasta euroksi.

Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.