FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus- ja ennakointiryhmä

Asiasanat

työ- ja elinkeinotoimistot, työnvälitys, työvoima, työvoimahallinto, työvoimakoulutus, työvoimapalvelut, työvoimapolitiikka

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää työvoimaa, työttömyyttä, tukitoimenpiteitä ja avoimia työpaikkoja kuvaavia muuttujia työ- ja elinkeinotoimistoittain. Työvoimaa ja työttömyyttä koskevia muuttujia ovat mm. työvoiman määrä, työttömyysaste, työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät sekä pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien määrät. Aineisto sisältää myös tietoja julkisessa työnvälityksessä avoinna olleista sekä täyttyneistä työpaikoista.

Työttömyysjaksoista on ilmoitettu eripituisten jaksojen määrät vuoden aikana. Myös työttömyysjaksojen päättymisen syyt on ilmoitettu. Näitä syitä ovat työllistyminen, sijoittuminen toimenpiteisiin, työvoimakoulutuksen aloittaminen ja siirtyminen työttömyyseläkkeelle. Lisäksi ovat saatavilla tiedot työvoimapoliittisten lausuntojen ja työnhakusuunnitelmien määristä sekä työmarkkinatuen saajista. Mukana ovat myös tiedot työhallinnon toimenpiteen aloittaneista, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneista, tukityön päättäneistä ja työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneistä.

Aineisto sisältää myös tiedot työnhakijoiden tilanteesta 3 kk erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden jälkeen. Näitä toimenpiteitä ovat palkka- ja muu työllistymistuki, työvuorottelupaikkaan sijoittuminen, valmentava työvoimakoulutus, ammatillinen työvoimakoulutus, työmarkkinatuen työharjoittelu, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Aineistossa ovat mukana myös työ- ja elinkeinotoimistojen henkilötyövuodet työntekijäryhmittäin jaoteltuina.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.