FSD2759 Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni -kirjoituskilpailu 2010-2011

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Vehviläinen, Marja (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Toivo, Miia (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Häikiö, Liisa (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Marjeta, Anna-Laura (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Åkerman, Maria (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Uotinen, Johanna (Itä-Suomen yliopisto. Humanistinen osasto)
  • Peltola, Taru (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto

Asiasanat

arki, elämäkerrat, ilmastonmuutokset, kestävä kehitys, kirjoituskilpailut, kokemukset, luonto, muistelmat, päiväkirjat, ympäristö, ympäristönsuojelu

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) järjestämään valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun osallistuneita tekstejä. Kirjoituskilpailun aiheena oli 'Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni'.

Osallistujia pyydettiin kirjoittamaan ilmastonmuutokseen ja ympäristökysymyksiin liittyvistä arkisen elämän omakohtaisista kokemuksista ja käsityksistä. Kirjoittaa sai vapaamuotoisesti kullekin parhaiten sopivalla tyylillä. Vastausvaihtoehtoja annettiin kaksi, omaelämänkerta ja päiväkirja. Mahdollista oli kirjoittaa myös molemmat.

Kirjoituskutsua levitettiin sekä sähköisenä että paperisena. SKS tiedotti kirjoituskilpailusta mm. verkkosivuilla ja lehdessään. Tutkimushankkeiden toimesta kirjoituskutsusta tiedotettiin mm. kirjastojen ilmoitustauluilla, sähköpostilistoilla ja Facebook-sivustolla. Kirjoituskutsua jaettiin myös kahdessa ostoskeskuksen järjestämässä ympäristötapahtumassa. Lisäksi kirjoituskilpailua käsittelevä lehtijuttu julkaistiin kaupunkilehdessä.

Aineiston sisältämät tekstit ovat monimuotoisia. Mukana on mm. elämänkertoja, päiväkirjoja, proosaa, runoja sekä erilaisia raportteja ja opinnäytteitä. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta tekstit ovat pituudeltaan yhden ja kymmenen sivun väliltä. Osa aineiston teksteistä sisältää myös kuvia tai omia piirroksia.

Kilpailuun lähetettiin tekstejä niin paperisena kuin myös sähköisessä muodossa. Kaikki käsinkirjoitetut tekstit on myöhemmin muutettu tietokoneluettavaan muotoon. Aineistosta on tuotettu myös html-hakemisto, jonka avulla kirjoituksia on helppo selata. Html-versioista puuttuvat teksteihin mahdollisesti liitetyt kuvat, jotka ovat nähtävissä ainoastaan rtf-versioissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.